Inhoud

Gebruikers mogen van www.designdanny.be een en ander verwachten, zoals:

  • de informatie is betrouwbaar.
  • er wordt zo begrijpelijk mogelijk geschreven.
  • vragen worden in regel binnen een week beantwoord (neem ook hier een kijkje.

Ziet u een fout? Ontbreekt er volgens u relevante informatie? Laat van u horen, en help designdanny.be nog beter te maken dan het al is!

Intellectuele eigendom en reproductierechten

Alle inhoud en vorm van de website www.designdanny.be, met uitzondering van bepaalde elementen, zijn, geloof het of niet, intellectuele eigendom van Design Danny. De auteursrechten, waaronder reproductierechten, berusten bij Design Danny, die hard aan de site gewerkt heeft. Geen énkel element van deze site mag elders gebruikt worden, in welke vorm dan ook, tenzij Design Danny de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft (in casu via zijn e-mailadres.)

De bepaalde elementen waarvan in de vorige paragraaf sprake zijn intellectuele eigendom van derden. Ingeval auteursrechten niet bij Design Danny berusten, maar deze aan derde partijen toehoren, verwijst Danny met alle plezier naar deze rechthebbenden door.

Wie elementen (inhoud, vorm …) van de website publiek communiceert, en/of geheel en/of gedeeltelijk reproduceert zonder schriftelijke instemming door Design Danny, riskeert strafrechtelijke sanctie. Dit geldt ook voor vertalingen, aanpassingen of herschikkingen, of soortgelijke methodiek.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Uit bezoek aan www.designdanny.be verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor eigen communicatie en worden nooit meegedeeld aan derden (tenzij de gebruiker toestemde).

Verwijzingen naar externe pagina’s

Design Danny durft op deze site wel al eens naar externe websites en pagina’s te verwijzen. Danny kan echter nooit ofte nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van zulke pagina’s.

Stel een vraag aan Danny Design!

Design Danny antwoordt zodra ie kan!

Not readable? Change text. captcha txt